Puteti redirectiona catre Asociatia ”Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” 3,5% din impozitul pe venitul anual, conform prevederilor Codului fiscal si a Ordinului 50/2019 prin care s-a aprobat „Procedura privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, în conditiile legii”. In acest scop se completeaza de catre orice persoana fizica doritoare Declaratia 230 pentru venituri din salarii.

VA MULTUMIM!

Formular 230