I. ACTIVITATI CU CARACTER SOCIAL SI DE VOLUNTARIAT
      ” Caci flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc; insetat am fost si Mi-ati dat sa beau; strain am fost si M-ati primit; gol am fost si    M-ati îmbracat; bolnav am fost si  M-ati cercetat; în temnita am fost si ati venit la Mine (…)   
        Adevarat zic voua, întrucat ati facut unuia dintr-acesti frati ai Mei, prea mici, Mie Mi-ati facut.” ( Ev.Matei 25, 35-36; 40).
 
1.    Masa oferita persoanelor cu posibilitati financiare modeste
           Pentru a veni în sprijinul oamenilor nevoiasi care nu au posibilitatea de a beneficia de hrana zilnica, începând cu luna februarie 2010, din initiativa unor familii crestin-ortodoxe din Protopopiatul Satu Mare, s-a demarat  actiunea de servire a unei mese calde de trei ori pe saptamana.                                                                                                                                                                                          Aceasta activitate asigura masa pentru semenii nostri aflati în situatii limita,    aproximativ 100 de persoane, din care 80 sunt copii , apartinand diverselor  confesiuni religioase.  Beneficiarii acestei forme de ajutor social sunt persoane cu situatii materiale precare, unii fiind lipsiti de orice forma de venit si fara domiciliu. O parte dintre acestia sunt  persoane cu dizabilitati si care nu au  posibilitatea de a efectua o activitate care sa le aduca un  venit cu care sa îsi asigure minimul necesar pentru traiul zilnic, datorita lipsei ofertelor de pe piata muncii.
             Programul de servire a mesei este: marti, joi si sâmbata, cu începere de la ora 17.00 in sezonul rece si ora 18.00 in timpul sezonului cald. Hrana este servita folosindu-se farfurii si tacamuri de unica folosinta, pentru a respecta normele de igiena.
     În paralel cu hrana calda persoanelor asistate li se ofera si alte forme de ajutor constând în îmbracaminte si încaltaminte de sezon, respectiv pachete  individuale cu alimente cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Nasterii Domnului si ale Sfintelor Pasti.

2.    Activitati cu copiii de la masa saracilor 

” Si cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Ma primeste” (Ev. Matei 18, 5)
 
         Familiile asistate prin intermediul asociatiei înregistreaza un numar de aproximativ 80 de copii, de la prescolari, pâna la elevi de liceu. Copiii, în dezvoltarea lor, au nevoie nu doar de hrana materiala, ci în aceeasi masura le este necesara si hrana spirituala. Din familiile nevoiase,  fara posibilitati de a-si educa copiii, provin cei mai multi tineri infractori.
           Pentru evitarea abandonului scolar si pentru a ajuta acesti copii sa se apropie de Dumnezeu si implicit sa aleaga o abordare crestina a vietii, 
s-au organizat diferite activitati specifice vârstei:
     – catehizare – prin intermediul povestirilor ortodoxe pentru copii;
     – pregatire de serbari cu tematica crestin-ortodoxa si învatare de colinde;
     – activitati desfasurate în comun cu copiii membrilor  asociatiei 
          Acesti copii primesc în mod constant, din donatiile credinciosilor, rechizite, îmbracaminte si încaltaminte de sezon.
 
 3.    Asistenta materiala pentru familiile si persoanele aflate în dificultate
      În paralel cu activitatile desfasurate pentru ajutorarea individuala a persoanelor asistate, au loc si activitati de asistenta materiala în vederea sustinerii  familiilor cu multi copii, a familiilor monoparentale, a familiilor în care copiii sunt lasati în grija bunicilor sau au probleme de sanatate, a familiilor fara domiciliu, dar si a  persoanelor în vârsta sau bolnave care nu se pot deplasa si care sunt asistate la domiciliu.
         Acestor familii, respectiv persoane, li se ofera sprijin banesc din donatiile credinciosilor,  pentru diferite necesitati: cumpararea de medicamente, plata facturilor de utilitati, etc. dar primesc, de la caz la caz, si alte ajutoare  constând în mobilier, aparate electrocasnice  sau articole pentru nou-nascuti.  De asemenea li se daruiesc pachete familiale cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Nasterii Domnului si ale Sfintelor Pasti.

 4. Alte forme de asistenta:

  4.1. Asistenta medicala

  Persoane specilizate realizeaza monitorizarea starii de sanatate a membrilor familiilor aflate în evidenta asociatiei. Medici si asistente voluntare asigura diferite servicii medicale, cum ar fi: consultatii si tratament la domiciliu, asigurarea medicatiei din fondurile asociatiei, tratament stomatologic, vizitarea bolnavilor spitalizati sau aflati în convalescenta si supravegherea lauzelor si nou-nascutilor. De asemenea se ofera asistenta medicala si ajutor material din fondurile asociatiei pentru interventiile chirurgicale si perioadele post-operatorii.

 4.2. Asistenta duhovniceasca

  – Consiliere spirituala pentru persoanele asistate, atât pentru ortodocsi cât   si pentru crestinii apartinând altor confesiuni.
    – Servicii religioase pentru persoanele nevoiase, fara a se percepe taxe.
 
  4.3. Sprijin în vederea gasirii unui loc de munca
 
   – Se încearca integrarea în societate si facilitarea angajarii persoanelor asistate, care nu reusesc sa-si gaseasca un loc de munca.
 
 
 
II. PROGRAM EDUCATIV SI DE CATEHIZARE A COPIILOR

„Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti, caci a unora ca acestia este împaratia lui Dumnezeu”.  (Marcu  10:14)

     Copiii membrilor asociatiei împreuna cu alti copii s-au reunit într-un grup  în care, sub îndrumare duhovniceasca, desfasoara activitati specifice vârstei, cum ar fi: catehizare, pelerinaje si excursii, activitati recreative, vizionari de filme, ateliere de creatie, spectacole si serbari, actiuni de caritate etc.
        Prin toate aceste activitati ne propunem sa-L facem cunoscut pe Hristos copiilor si sa-i ajutam sa înteleaga ca Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, al blândetii si al bunatatii si ca a fi un copil ortodox este o binecuvantare.
 
 
 
III. PROGRAM PENTRU ADOLESCENTI
 
„Asculta, fiul meu, învatatura tatalui tau si nu lepada îndrumarile maicii tale. Caci ele sunt ca o cununa pe capul tau si ca o salba împrejurul gâtului tau” (Solomon 1,8-9)
 
În cadrul Programului pentru adolescenti al  asociatiei se desfasoara activitati structurate pe preocuparile tinerilor, tinand cont de aptitudinile lor si îmbinând catehizarea cu actiunile de caritate, voluntariatul, pelerinajele si activitatile recreative.
       Catehizarea, transmiterea învataturilor referitoare la credinta ortodoxa, are în   istoria crestinismului un fundament de netagaduit. Ea a fost una dintre principalele forme de raspândire si de însusire a învataturilor crestine. Catehizarea, prin ea însasi, este un proces continuu. Este, de fapt, împlinirea poruncii dumnezeiesti:
            ” Drept aceea, mergând, învatati toate neamurile…”(Ev. Matei 28,19).
        Programul de catehizare destinat adolescentilor vizeaza dobândirea de catre acestia a  cunostintelor teologice adaptate vârstei si se bazeaza pe învataturile Sfintei Scripturi. Întâlnirile au  caracter interactiv, tinerii pregatind o parte din materialele  prezentate.   
 
 
 
IV. CONFERINTE SI SERI DUHOVNICESTI. PELERINAJE
 
„Nu numai cu pâine va trai omul,  ci cu tot cuvântul care iese din gura lui  Dumnezeu” (Ev. Matei 4, 4)
 
             Conferintele, serile duhovnicesti, pelerinajele sunt parte integranta din dorinta    crestinului de cautare a unor modele demne de urmat si a vietii de sfintenie.  
              A fi crestin înseamna a avea o atitudine activa în sfera credintei, caci a nu  progresa în viata crestina înseamna începutul regresului.
             Serile duhovnicesti reprezinta întâlniri într-un cadru mai restrâns a credinciosilor care doresc sa aprofundeze dogmele credintei crestin-ortodoxe. Ele au un caracter interactiv si sunt sustinute de persoane cu înalta pregatire teologica: preoti, profesori si monahi.   
         Fiecare departament al asociatiei ( copii, adolescenti, adulti) organizeaza  pelerinaje specifice varstei lor.
 
 
 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARILOR SERVICIILOR SOCIALE

 1.    PREVEDERI GENERALE

 Asociatia ”Sfântul Acoperamânt al Maicii Domnului” Satu Mare este acreditata ca si furnizor de servicii sociale, pe baza Certificatului de Acreditare seria AF, nr. 000807, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în data de 10 aprilie 2014.

Selectarea persoanelor asistate se face pe baza unei anchete sociale, în cadrul careia se calculeaza venitul pe membru de familie, conform prevederilor legale.

Lista nominala a persoanelor asistate se poate modifica lunar în functie de schimbarile ce pot aparea în situatia financiara a acestora.

Asociatia poate oferi servicii sociale doar unui numar limitat de persoane, asigurându-si dreptul de a selecta beneficiarii serviciilor în functie de veniturile acestora si de fondurile de care dispune. Serviciile sociale furnizate pot varia de la o luna la alta, în functie de fondurile alocate acestui scop.

Asociatia nu are obligatia de a oferi pachete ocazionale, decât în masura posibilitatilor.

Asociatia nu are obligatia de a trimite pachete persoanelor absente.

Refuzul parintilor de a-si scolariza copiii, poate conduce la excluderea acestora din lista persoanelor asistate si demararea procedurilor de institutionalizare a copiilor.

Refuzul adultilor de a se angaja, în cazul în care conditiile o permit, poate duce la excluderea lor din lista persoanelor asistate.

Persoanele diagnosticate cu boli transmisibile nu vor participa la nici un fel de activitati, pâna în momentul însanatosirii lor, dovedite cu o adeverinta de la medicul de familie.

Asociatia îsi rezerva dreptul de a refuza oferirea asistentei sociale oricarei persoane care se prezinta la serviciile furnizate, sub influenta alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, persoanele care provoaca certuri, scandal sau agresiuni fizice, vor fi reclamate politiei comunitare si vor fi excluse pe o perioada nedeterminata.

Încalcarea Regulamentului de Ordine Interioara pe motivul necunoasterii acestuia, nu exclude sanctiunile ce rezulta din acest fapt.

2.     DREPTURILE BENEFICIARILOR

a)  dreptul la confidentialitate, cu exceptia situatiilor în care acest fapt  dauneaza altor persoane.

b)  dreptul la informatii complete privind programul.

c)  dreptul de a-si exprima într-un mod civilizat nemultumirea  fata de eventualele încalcari legale.

d)  dreptul de a fi tratat cu respect.

e)   dreptul de a beneficia de un tratament impartial.

f)   dreptul de a refuza orice relatie neprofesionala cu personalul programului .

g)  dreptul de a-i fi respectata demnitatea.

h)  dreptul de a-si exprima sentimentele doar într-un mod în care sa nu fie lezate alte persoane.

3.    OBLIGATIILE BENEFICIARILOR

a) respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament

b) respectarea orarului de desfasurare a activitatilor stabilit de catre coordonatorul de program

c) prezentarea unei adeverinte din partea medicului de familie din care sa rezulte ca nu sufera de boli transmisibile.

d) pentru orice reclamatii, întrebari sau sugestii beneficiarul se va adresa coordonatorului de program

e) o atitudine corecta, cinstita si civilizata fata de personalul angajat, voluntarii asociatiei si ceilalti beneficiari ai programului.

f)   sa nu înstraineze sau sa vânda bunurile primite de la asociatie, fara acordul coordonatorului de program

g)   sa puna la dispozitia asociatiei toate actele doveditoare privind situatia financiara, situatia locativa, în caz de nevoie – acte medicale, situatia scolara a copiilor sau alte documente solicitate de catre asistentul social, în functie de caz.

h) Sa raspunda cu onestitate si buna credinta la întrebarile puse în timpul anchetei sociale.

4.    SANCTIUNI

 a)  Prima încalcare a regulamentului de mai sus sau a regulamentelor specifice stabilite prin Anexele 1-3 se va sanctiona prin  avertisment verbal;

b)  A doua încalcare a regulamentelor se va sanctiona prin  avertisment scris;

c)  A treia încalcare a regulementelor va duce la  suspendarea persoanei/persoanelor  vizate de la activitatile asociatiei pe o durata determinata de gravitatea abaterilor.

d)  Se va lua masura suspendarii definitive pentru urmatoarele abateri:

–  Acumularea a trei suspendari .

–   Batai sau ranirea fizica grava si intentionata a unei persoane ( asistati, angajati, voluntari)

–   Furturi de orice fel, însusirea portiilor de alimente necuvenite

–   Fals în declaratii, la întocmirea anchetelor sociale sau în orice alta situatie.

–   Dovedirea faptului ca este asistat si de catre alt ONG

–   Punerea în vânzare a alimentelor sau a oricaror alte bunuri primite ca si ajutor de la asociatie.

–   Refuzul parintilor de a-si scolariza copiii.

 Anexa 1 

REGULAMENT SPECIFIC PENTRU PROGRAMUL DE SERVIRE A MESEI

 Pentru buna desfasurare a programului de servire a mesei este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

–  Respectarea orarului de servire a mesei stabilit de catre coordonatorul de program

–  Persoanele suferinde de boli transmisibile nu vor participa la masa

–  Este necesara o atitudine corecta, cinstita si respectuoasa fata de personalul angajat, voluntarii asociatiei si ceilalti beneficiari ai programului.

–  Este interzisa prezentarea la masa sub influenta alcoolului sau a drogurilor.

–   Sunt interzise vociferarile, scandalurile si bataile

–   Fiecarei persoane prezente i se cuvine o singura portie, fiind interzisa însusirea de portii de mâncare pentru membrii familiei care nu sunt prezenti.

–   Asociatia nu are obligatia de a trimite alimente la domiciliu.

–   În cazul în care dupa alocarea a câte o portie fiecarei persoane prezente, mai ramâne mâncare, aceasta va fi distribuita de catre coordonatorul de program la finalul activitatii.

Anexa 2

 REGULAMENT SPECIFIC PENTRU PROGRAMUL ”AFTER-SCHOOL”

 Pentru buna desfasurare a programului After-School este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

–  Respectarea orarului de desfasurare a programului stabilit de catre coordonatorul de program

–   Persoanele suferinde de boli transmisibile nu vor participa la program

–   Este necesara o atitudine corecta, cinstita si plina de respect fata de personalul angajat, voluntarii asociatiei si ceilalti beneficiari ai programului.

–   Sunt interzise certurile si bataile

–   Este obligatorie prezenta copiilor înscrisi de catre parinti la acest program

–    Parintii au obligatia de a-l informa pe coordonatorul de program despre situatia scolara a copiilor

Nerespectarea programului de meditatii, a prezentei si a normelor elementare de igiena si disciplina, poate duce la excluderea temporara din acest program.

Anexa 3

 REGULAMENT SPECIFIC PENTRU PROGRAMUL ”PACHETE DE SUBZISTENTA”

 Pentru buna desfasurare a programului  este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

–  Beneficiarii sa se prezinte personal la locul, data si ora stabilite pentru ridicarea pachetelor

–   Este interzisa înstrainarea sau vânzarea alimentelor primite prin acest program

–    Sa aduca la cunostinta coordonatorului de program orice modificari ale situatiei financiare proprii

–    Sa anunte de urgenta daca beneficiaza de ajutor material, de la un alt ONG

–    Sa comunice coordonatorului eventualele cerinte specifice în domeniul alimentar